Back to the top

Back to Top

luni, 5 august 2013

Activarea Celor Şapte Chakre

stimularea vârtejurilor de lumină va conferi vitalitate chi-ului vostru interior

CHAKRA este un cuvânt sanscrit ce înseamnă „roată“. Cei care pot vedea chakrele le descriu ca pe nişte vârtejuri de lumină, ce strălucesc şi radiază spre exterior. Minunăţia de culori iradiate reflectă tăria chi-ului interior al unui individ, claritatea gândurilor sale şi puritatea mentalităţii lui. Chakrele sunt concentraţii de energie cu multă putere mentală şi spirituală. Când le activăm şi le echilibrăm, stimulăm eliberarea optimă de energii puternice, care dau naştere senzaţiei de bunăstare, sănătăţii şi mai marii clarităţi a minţii.
În corpul nostru există puncte de concentrare energetică pe care le folosim permanent, conştient ori inconştient, astfel că ne afectează atitudinile, reacţiile faţă de exterior şi potenţialul de fericire şi sănătate. Acestea sunt chakrele noastre, iar starea de bine a fiecăreia dintre cele şapte chakre ne afectează comportamentul şi mentalitatea. Perceperea lor conştientă, meditaţia asupra lor, iar apoi stimularea şi echilibrarea lor sunt, aşadar, excelente pentru a ne crea un sentiment de stabilitate.
Dacă avem chakrele bolnave, blocate sau dezechilibrate, ele ne împing să luăm decizii neînţelepte, făcându-ne nefericiţi, deprimaţi şi nehotărâţi. Ipoteza existenţei chakrelor stă la baza multor practici meditative, fie ele spirituale sau religioase, şi ele au fost incluse şi în multe practici New Age. Sistemul de chakre a fost descoperit în India medievală.
În cazul ideal, toate chakrele trebuie să fie active şi să se rotească într-un ritm similar. Totuşi, majoritatea dintre noi avem unele chakre hiperactive şi altele blocate ori hipoactive, care au nevoie să fie stimulate.
Există mai multe moduri de stimulare a roţilor energetice. La cel mai înalt nivel de stimulare, yoghinii deplin realizaţi folosesc în acest scop poziţiile de meditaţie. Metodele lor le reflectă nivelurile ridicate de iluminare mentală şi spirituală, care se numesc puteri siddhice şi pentru realizarea cărora sunt necesari ani întregi de sihăstrie şi meditaţie. Se spune că hinduşii şi tibetanii cunosc nişte metode puternice, de obicei secrete, pentru aţâţarea vârtejurilor de lumină. Aceste metode nu sunt disponibile oricui, de obicei putând fi deprinse doar de cei primiţi sub aripa unui înalt practicant, de obicei un sfânt, un mare lama ori un guru realizat.
Oamenii obişnuiţi, aşa ca noi, pot încerca să utilizeze o meditaţie simplă de calmare şi alte tehnici de vizualizare, pentru a obţine o cât de mică stimulare a centrilor energetici. Desigur, ceea ce putem realiza noi nu se compară cu puterile siddhice ale yoghinilor, dar, oricât de mică ne-ar fi reuşita, ea aduce o sănătate de fier şi benefi ciul deşteptării spirituale. Ceea ce putem să facem este să ne concentrăm conştientul asupra celor şapte puncte chakra, localizate în diverse regiuni vitale ale corpului.
În ultimii ani, practicanţii New Age au utilizat tot mai mult esenţele fl orale, cristalele şi lumina pentru a „trezi“ aceste regiuni, obţinând un oarecare succes în îmbunătăţirea stării de sănătate şi reducerea nivelului de stres. Stimularea punctelor chakra mai poate elimina blocajele ce corup fluxul chi-ului interior, ajutând mintea să se elibereze de presiunea mentală şi emoţiile negative.
Cei care pledează pentru stimularea şi echilibrarea chakrelor ne explică faptul că, dacă nu o facem, mintea şi sentimentele noastre pot opune rezistenţă sistemelor interne ale organismului, astfel încât, în cele din urmă, blocajele pot trece pe planul fizic, instalându-se în acea zonă a corpului care este mai vulnerabilă. Acesta este motivul din care apar bolile minore sau cronice. Echilibrarea chakrelor elimină blocajele înainte ca acestea să se transforme în afecţiuni fi zice.


* Metoda presupune vizualizarea unei lumini colorate în dreptul chakrei, dar se pot folosi şi cristale colorate pentru activarea acesteia. Aşezaţi cristalele pe punctul respectiv, întinzându-vă pe spate, relaxându-vă şi imaginându-vă în faţa ochilor o lumină colorată, ce iradiază spre exterior. Cristalele, având o structură moleculară simetrică, emană energie continuu şi constant. De aceea, sunt excelente pentru crearea unui flux vindecător în jurul chakrelor. Fiecare chakră reacţionează la o culoare anume şi la cristalele de acea culoare aşezate în dreptul sediului său.

1) Prima chakră

(Baza şirei spinării)

Prima chakră reprezintă relaţia corpului nostru cu lumea materială. Ea ne fixează în existenţa fi zică. Atunci când este activată şi echilibrată, chi-ul său ne ajută să îmbinăm planul fi zic şi cel spiritual, eliminând tot ceea ce nu ne este necesar pentru creştere. Când ea stagnează, ne lipseşte încrederea în sine şi ne temem de viaţă, ne simţim martiri, ne retragem din realitatea fizică, deci ne comportăm egoist. Simptomele fizice pot include probleme legate de picioare sau regiunea lombară.
Pietrele asociate cu prima chakră:
 • TURMALINĂ NEAGRĂ: Este o piatrăprotectoare, excelentă dacă vă simţiţi ameninţaţi de orice fl eac.
 • HEMATIT: Vă ajută să stabiliţi nişte limite teritoriale dacă vi se pare că ceilalţi nu vă respectă intimitatea.
 • CUARŢ FUMURIU: Este cea mai deschisă dintre pietrele închise la culoare şi ajută la armonizarea energiilor primei şi celei de-a şaptea chakre.
 • OCHI-DE-TIGRU: Această piatră vă ajută să căpătaţi senzaţia de siguranţă şi vă creşte nivelul încrederii în sine.

2) A doua chakră

(Zona genitală)

Această chakră are legătură directă cu fluxul energiei ce ţine de excitaţia sexuală, aşa cum se manifestă ea în circulaţia sangvină, şi cu energiile creatoare. Este strâns relaţionată cu cele cinci simţuri fi zice. Când este deblocată, individul se simte plin de viaţă, energic, spontan, liber de orice vină şi, în plus, îşi iubeşte propriul corp. Când este dezechilibrată, pot rezulta boli ale organelor reproducătoare, anchiloză şi diverse afecţiuni circulatorii.
Pietrele ce vibrează în ton cu a doua chakră:
 • CALCEDONIE ROŞIE: Este asociată cu creativitatea şi luarea de decizii.
 • RUBIN SAU RUBELIT: Este piatra pasiunii. Amplifi că enorm capacitatea perceptivă senzorială.
 • JASP ROŞU: Această piatră conectează corpul fi zic la aură.
 • GRANAT ROŞU: Încurajează răbdarea şi atitudinea calmă.

3) A treia chakră

(Zona ombilicală şi plexul solar)

Este chakra puterii individuale şi materiale, cu accentul pe stăpânirea sferei fi zice, mai ales pe capacitatea omului de a-şi materializa speranţele şi visurile.
Este legată de exprimarea personalităţii unice a acelui om. Când este deblocată şi activată, suntem foarte încrezători în noi înşine, ne dăm seama clar spre ce ţintim şi dăm curs unor ambiţii pe care alţii le consideră imposibile. Dezechilibrele se manifestă prin lipsa încrederii în sine şi nesiguranţa fi nanciară, dar pot cauza şi un comportament agresiv şi abuzul de putere în scopul dominării celorlalţi. Simptomele fi zice se manifestă ca boli gastrice.
Pietrele ce vibrează în ton cu a treia chakră:
 • CITRIN: Materializează abundenţa şi are un efect calmant, mai ales asupra mâniei şi stresului.
 • CALCIT AURIU: Integrează energiile legate de senzaţia individuală de putere, de exemplu în relaţii şi în afaceri.
 • CUARŢ CU RUTIL: Este o piatră ce amplifi că energia viselor.
 • PIRITĂ: Încurajează apariţia ideilor creatoare, aducătoare de belşug.
 • TOPAZ AURIU: Înlătură afecţiunile ce inhibă autodezvoltarea.

4) A patra chakră

(Regiunea inimii)

Această chakră are legătură cu claritatea mentală şi percepţia limpede a obiectivelor. În plus, ne deschide intelectul faţă de bunătatea plină de iubire. Când este deblocată, oferim dragoste necondiţionat şi atragem oameni care ne clarifi că scopul vieţii. Când este blocată, resimţim o lipsă de iubire şi stabilitate mentală, cu aceeaşi intensitate cu care blocajele celei de-a treia chakre induc lipsa securităţii materiale. Cele mai obişnuite simptome fi zice sunt afecţiunile cardiace.
Pietrele asociate cu a patra chakră:
 • SAFIR: Înlătură din minte crezurile vechi, limitatoare (în special cele înrădăcinate în teamă), astfel încât să poată înfl ori noi idei.
 • TOPAZ ALBASTRU: Este în strânsă legătură cu aspectele spirituale ale iubirii. În plus, dă frâu liber elementelor creatoare şi conferă profunzime emoţională existenţei omeneşti.
 • LAPISLAZULI: Calmează intelectul şi elimină stresul mental.
 • ACVAMARIN: Înlătură vechile patternuri emoţionale dureroase, pentru ca inima să se poată deschide pentru a primi şi oferi

5) A cincea chakră

(Interiorul gâtului)

Această chakră guvernează comunicarea şi discursul. Când este activată, ne transmitem eficient ideile, atât în scris, cât şi oral. Este vorba aici şi de capacitatea de a-i influenţa constructiv pe ceilalţi, spre binele general. Când este blocată, comunicarea devină dificilă ori imposibilă. Nimeni nu stă să asculte ce aveţi de spus. De obicei, blocajele fizice asociate celei de-a cincea chakre pot să fie mai multe decât în cazul oricărei alta. Ele pot include excesul de mâncare şi băutură (modalităţi eficiente de a menţine gâtul ocupat, evitând comunicarea) şi o întreagă serie de boli respiratorii.
Pietrele asociate cu a cincea chakră:
 • RUBIN: Ne ajută să comunicăm cu zeii şi fiinţele sfinte, fiind util în comunicarea la distanţă. De asemenea, înlătură mânia.
 • CUARŢ ROZ: Conferă discursului nostru un efect calmant asupra celorlalţi. Ne determină să ne exprimăm într-o manieră liniştită.
 • RUBELIT: Ne dă puterea să comunicăm fără teamă ceea ce ştim a fi adevărat, stimulându-ne totodată creativitatea. Încurajează creşterea încrederii în sine când este vorba despre autoexprimare.

6) A şasea chakră

(Între sprâncene)

Unii oameni consideră acest punct drept locaţia celui de-al treilea ochi, centrul subtil al fi inţei noastre. Când este deblocat, el devine izvorul înţelepciunii lăuntrice şi puterii noastre de intuiţie. Asupra lui trebuie să ne îndreptăm concentrarea dacă dorim să ne dezvoltăm clarviziunea. Această chakră este legată, în special, de teama de imaginaţie, vise şi premoniţii „iraţionale“. Printre simptomele fizice ale blocajelor se numără migrenele, insomnia şi starea de anxietate.
Pietrele asociate cu a şasea chakră:
 • AMETIST: Cunoscută drept calmant natural, această piatră ne ajută să dormim în pace şi încurajează visele premonitorii.
 • AZURIT: Ne ajută să ne îndreptăm atenţia asupra crezurilor negative şi să le înlăturăm.
 • KUNZIT: Elimină teama, fie ea conştientă sau inconştientă.
 • LAPIS: Ne ajută să descoperim crezurile ascunse în noi şi le face să iasă la lumină.
 • SODALIT: Conferă stabilitate indivizilor confuzi pe plan emoţional sau intelectual.

7) A şaptea chakră

(Creştetul capului)

A şaptea chakră ne conectează la cel mai înalt potenţial al nostru. Când este echilibrată, ne armonizăm cu universul, înlăturăm iluzia că am fi separaţi de ceilalţi oameni şi forme de viaţă, ne apreciem unicitatea şi înţelegem adevărata natură a realităţii. Când este blocată, ne simţim nelalocul nostru în propria noastră piele, singuri şi temători de moarte şi viaţa de apoi.
Pietrele asociate cu a şaptea chakră:
 • CUARŢ TRANSPARENT: Există multe forme de cuarţ transparent. Mănunchiurile de cristale ne ajută să observăm ce se întâmplă în viaţa noastră din perspectiva sufletului, aducând calm şi seninătate chiar şi atunci când viaţa pare grea. Cristalele ascuţite sunt bune pentru eliminarea blocajelor acestei chakre, permiţându-ne să vedem totul limpede.

MEDITAŢIA DE ECHILIBRARE A CHAKRELOR

Alegeţi câte o piatră pentru fiecare chakră. Ideal este să le activaţi pe toate şapte, fapt ce le echilibrează. După aceea, o puteţi stimula pe oricare dintre ele separat. Culcaţi-vă pe podea şi aşezaţi fiecare piatră în punctul potrivit. Inspiraţi adânc, timp în care imaginaţi-vă că respiraţia vă urcă dinspre tălpi şi vă umple corpul, înălţându-se până în creştetul capului. Când expiraţi, închipuiţi-vă că vi se întoarce prin corp, ieşind prin tălpi. După ce exersaţi puţin astfel, se recomandă să vizualizaţi culoarea asociată fiecărei chakre, pe măsură ce respiraţia trece prin partea corespunzătoare din corp.
Dacă lucraţi cu o chakră anume, vă sfătuim să creaţi un gând pozitiv asociat cu aceasta. De pildă, un moto pentru chakra inimii ar putea fi : „Primesc puterea oferită de iubirea necondiţionată. Intelectul meu are claritate mentală şi strălucire.“ Meditaţi asupra acestei afi rmaţii şi vizualizaţi-vă inundaţi de lumina albastră ce emană din chakra inimii. Concentrarea asupra chakrelor trebuie să constituie o meditaţie relaxantă. Pe măsură ce vă continuaţi practica, vă veţi armoniza din ce în ce mai mult cu propriile energii subtile interioare şi veţi deveni mai conştienţi de dezechilibre, înainte ca acestea să se manifeste fi zic.
Sursa articolului: Revista "Lumea Fengshui" Nr. 7 Pg. 16

Niciun comentariu: