Back to the top

Back to Top

luni, 5 august 2013

Activarea Celor Şapte Chakre

stimularea vârtejurilor de lumină va conferi vitalitate chi-ului vostru interior

CHAKRA este un cuvânt sanscrit ce înseamnă „roată“. Cei care pot vedea chakrele le descriu ca pe nişte vârtejuri de lumină, ce strălucesc şi radiază spre exterior. Minunăţia de culori iradiate reflectă tăria chi-ului interior al unui individ, claritatea gândurilor sale şi puritatea mentalităţii lui. Chakrele sunt concentraţii de energie cu multă putere mentală şi spirituală. Când le activăm şi le echilibrăm, stimulăm eliberarea optimă de energii puternice, care dau naştere senzaţiei de bunăstare, sănătăţii şi mai marii clarităţi a minţii.
În corpul nostru există puncte de concentrare energetică pe care le folosim permanent, conştient ori inconştient, astfel că ne afectează atitudinile, reacţiile faţă de exterior şi potenţialul de fericire şi sănătate. Acestea sunt chakrele noastre, iar starea de bine a fiecăreia dintre cele şapte chakre ne afectează comportamentul şi mentalitatea. Perceperea lor conştientă, meditaţia asupra lor, iar apoi stimularea şi echilibrarea lor sunt, aşadar, excelente pentru a ne crea un sentiment de stabilitate.
Dacă avem chakrele bolnave, blocate sau dezechilibrate, ele ne împing să luăm decizii neînţelepte, făcându-ne nefericiţi, deprimaţi şi nehotărâţi. Ipoteza existenţei chakrelor stă la baza multor practici meditative, fie ele spirituale sau religioase, şi ele au fost incluse şi în multe practici New Age. Sistemul de chakre a fost descoperit în India medievală.
În cazul ideal, toate chakrele trebuie să fie active şi să se rotească într-un ritm similar. Totuşi, majoritatea dintre noi avem unele chakre hiperactive şi altele blocate ori hipoactive, care au nevoie să fie stimulate.
Există mai multe moduri de stimulare a roţilor energetice. La cel mai înalt nivel de stimulare, yoghinii deplin realizaţi folosesc în acest scop poziţiile de meditaţie. Metodele lor le reflectă nivelurile ridicate de iluminare mentală şi spirituală, care se numesc puteri siddhice şi pentru realizarea cărora sunt necesari ani întregi de sihăstrie şi meditaţie. Se spune că hinduşii şi tibetanii cunosc nişte metode puternice, de obicei secrete, pentru aţâţarea vârtejurilor de lumină. Aceste metode nu sunt disponibile oricui, de obicei putând fi deprinse doar de cei primiţi sub aripa unui înalt practicant, de obicei un sfânt, un mare lama ori un guru realizat.
Oamenii obişnuiţi, aşa ca noi, pot încerca să utilizeze o meditaţie simplă de calmare şi alte tehnici de vizualizare, pentru a obţine o cât de mică stimulare a centrilor energetici. Desigur, ceea ce putem realiza noi nu se compară cu puterile siddhice ale yoghinilor, dar, oricât de mică ne-ar fi reuşita, ea aduce o sănătate de fier şi benefi ciul deşteptării spirituale. Ceea ce putem să facem este să ne concentrăm conştientul asupra celor şapte puncte chakra, localizate în diverse regiuni vitale ale corpului.
În ultimii ani, practicanţii New Age au utilizat tot mai mult esenţele fl orale, cristalele şi lumina pentru a „trezi“ aceste regiuni, obţinând un oarecare succes în îmbunătăţirea stării de sănătate şi reducerea nivelului de stres. Stimularea punctelor chakra mai poate elimina blocajele ce corup fluxul chi-ului interior, ajutând mintea să se elibereze de presiunea mentală şi emoţiile negative.
Cei care pledează pentru stimularea şi echilibrarea chakrelor ne explică faptul că, dacă nu o facem, mintea şi sentimentele noastre pot opune rezistenţă sistemelor interne ale organismului, astfel încât, în cele din urmă, blocajele pot trece pe planul fizic, instalându-se în acea zonă a corpului care este mai vulnerabilă. Acesta este motivul din care apar bolile minore sau cronice. Echilibrarea chakrelor elimină blocajele înainte ca acestea să se transforme în afecţiuni fi zice.


* Metoda presupune vizualizarea unei lumini colorate în dreptul chakrei, dar se pot folosi şi cristale colorate pentru activarea acesteia. Aşezaţi cristalele pe punctul respectiv, întinzându-vă pe spate, relaxându-vă şi imaginându-vă în faţa ochilor o lumină colorată, ce iradiază spre exterior. Cristalele, având o structură moleculară simetrică, emană energie continuu şi constant. De aceea, sunt excelente pentru crearea unui flux vindecător în jurul chakrelor. Fiecare chakră reacţionează la o culoare anume şi la cristalele de acea culoare aşezate în dreptul sediului său.

1) Prima chakră

(Baza şirei spinării)

Prima chakră reprezintă relaţia corpului nostru cu lumea materială. Ea ne fixează în existenţa fi zică. Atunci când este activată şi echilibrată, chi-ul său ne ajută să îmbinăm planul fi zic şi cel spiritual, eliminând tot ceea ce nu ne este necesar pentru creştere. Când ea stagnează, ne lipseşte încrederea în sine şi ne temem de viaţă, ne simţim martiri, ne retragem din realitatea fizică, deci ne comportăm egoist. Simptomele fizice pot include probleme legate de picioare sau regiunea lombară.
Pietrele asociate cu prima chakră:
 • TURMALINĂ NEAGRĂ: Este o piatrăprotectoare, excelentă dacă vă simţiţi ameninţaţi de orice fl eac.
 • HEMATIT: Vă ajută să stabiliţi nişte limite teritoriale dacă vi se pare că ceilalţi nu vă respectă intimitatea.
 • CUARŢ FUMURIU: Este cea mai deschisă dintre pietrele închise la culoare şi ajută la armonizarea energiilor primei şi celei de-a şaptea chakre.
 • OCHI-DE-TIGRU: Această piatră vă ajută să căpătaţi senzaţia de siguranţă şi vă creşte nivelul încrederii în sine.

2) A doua chakră

(Zona genitală)

Această chakră are legătură directă cu fluxul energiei ce ţine de excitaţia sexuală, aşa cum se manifestă ea în circulaţia sangvină, şi cu energiile creatoare. Este strâns relaţionată cu cele cinci simţuri fi zice. Când este deblocată, individul se simte plin de viaţă, energic, spontan, liber de orice vină şi, în plus, îşi iubeşte propriul corp. Când este dezechilibrată, pot rezulta boli ale organelor reproducătoare, anchiloză şi diverse afecţiuni circulatorii.
Pietrele ce vibrează în ton cu a doua chakră:
 • CALCEDONIE ROŞIE: Este asociată cu creativitatea şi luarea de decizii.
 • RUBIN SAU RUBELIT: Este piatra pasiunii. Amplifi că enorm capacitatea perceptivă senzorială.
 • JASP ROŞU: Această piatră conectează corpul fi zic la aură.
 • GRANAT ROŞU: Încurajează răbdarea şi atitudinea calmă.

3) A treia chakră

(Zona ombilicală şi plexul solar)

Este chakra puterii individuale şi materiale, cu accentul pe stăpânirea sferei fi zice, mai ales pe capacitatea omului de a-şi materializa speranţele şi visurile.
Este legată de exprimarea personalităţii unice a acelui om. Când este deblocată şi activată, suntem foarte încrezători în noi înşine, ne dăm seama clar spre ce ţintim şi dăm curs unor ambiţii pe care alţii le consideră imposibile. Dezechilibrele se manifestă prin lipsa încrederii în sine şi nesiguranţa fi nanciară, dar pot cauza şi un comportament agresiv şi abuzul de putere în scopul dominării celorlalţi. Simptomele fi zice se manifestă ca boli gastrice.
Pietrele ce vibrează în ton cu a treia chakră:
 • CITRIN: Materializează abundenţa şi are un efect calmant, mai ales asupra mâniei şi stresului.
 • CALCIT AURIU: Integrează energiile legate de senzaţia individuală de putere, de exemplu în relaţii şi în afaceri.
 • CUARŢ CU RUTIL: Este o piatră ce amplifi că energia viselor.
 • PIRITĂ: Încurajează apariţia ideilor creatoare, aducătoare de belşug.
 • TOPAZ AURIU: Înlătură afecţiunile ce inhibă autodezvoltarea.

4) A patra chakră

(Regiunea inimii)

Această chakră are legătură cu claritatea mentală şi percepţia limpede a obiectivelor. În plus, ne deschide intelectul faţă de bunătatea plină de iubire. Când este deblocată, oferim dragoste necondiţionat şi atragem oameni care ne clarifi că scopul vieţii. Când este blocată, resimţim o lipsă de iubire şi stabilitate mentală, cu aceeaşi intensitate cu care blocajele celei de-a treia chakre induc lipsa securităţii materiale. Cele mai obişnuite simptome fi zice sunt afecţiunile cardiace.
Pietrele asociate cu a patra chakră:
 • SAFIR: Înlătură din minte crezurile vechi, limitatoare (în special cele înrădăcinate în teamă), astfel încât să poată înfl ori noi idei.
 • TOPAZ ALBASTRU: Este în strânsă legătură cu aspectele spirituale ale iubirii. În plus, dă frâu liber elementelor creatoare şi conferă profunzime emoţională existenţei omeneşti.
 • LAPISLAZULI: Calmează intelectul şi elimină stresul mental.
 • ACVAMARIN: Înlătură vechile patternuri emoţionale dureroase, pentru ca inima să se poată deschide pentru a primi şi oferi

5) A cincea chakră

(Interiorul gâtului)

Această chakră guvernează comunicarea şi discursul. Când este activată, ne transmitem eficient ideile, atât în scris, cât şi oral. Este vorba aici şi de capacitatea de a-i influenţa constructiv pe ceilalţi, spre binele general. Când este blocată, comunicarea devină dificilă ori imposibilă. Nimeni nu stă să asculte ce aveţi de spus. De obicei, blocajele fizice asociate celei de-a cincea chakre pot să fie mai multe decât în cazul oricărei alta. Ele pot include excesul de mâncare şi băutură (modalităţi eficiente de a menţine gâtul ocupat, evitând comunicarea) şi o întreagă serie de boli respiratorii.
Pietrele asociate cu a cincea chakră:
 • RUBIN: Ne ajută să comunicăm cu zeii şi fiinţele sfinte, fiind util în comunicarea la distanţă. De asemenea, înlătură mânia.
 • CUARŢ ROZ: Conferă discursului nostru un efect calmant asupra celorlalţi. Ne determină să ne exprimăm într-o manieră liniştită.
 • RUBELIT: Ne dă puterea să comunicăm fără teamă ceea ce ştim a fi adevărat, stimulându-ne totodată creativitatea. Încurajează creşterea încrederii în sine când este vorba despre autoexprimare.

6) A şasea chakră

(Între sprâncene)

Unii oameni consideră acest punct drept locaţia celui de-al treilea ochi, centrul subtil al fi inţei noastre. Când este deblocat, el devine izvorul înţelepciunii lăuntrice şi puterii noastre de intuiţie. Asupra lui trebuie să ne îndreptăm concentrarea dacă dorim să ne dezvoltăm clarviziunea. Această chakră este legată, în special, de teama de imaginaţie, vise şi premoniţii „iraţionale“. Printre simptomele fizice ale blocajelor se numără migrenele, insomnia şi starea de anxietate.
Pietrele asociate cu a şasea chakră:
 • AMETIST: Cunoscută drept calmant natural, această piatră ne ajută să dormim în pace şi încurajează visele premonitorii.
 • AZURIT: Ne ajută să ne îndreptăm atenţia asupra crezurilor negative şi să le înlăturăm.
 • KUNZIT: Elimină teama, fie ea conştientă sau inconştientă.
 • LAPIS: Ne ajută să descoperim crezurile ascunse în noi şi le face să iasă la lumină.
 • SODALIT: Conferă stabilitate indivizilor confuzi pe plan emoţional sau intelectual.

7) A şaptea chakră

(Creştetul capului)

A şaptea chakră ne conectează la cel mai înalt potenţial al nostru. Când este echilibrată, ne armonizăm cu universul, înlăturăm iluzia că am fi separaţi de ceilalţi oameni şi forme de viaţă, ne apreciem unicitatea şi înţelegem adevărata natură a realităţii. Când este blocată, ne simţim nelalocul nostru în propria noastră piele, singuri şi temători de moarte şi viaţa de apoi.
Pietrele asociate cu a şaptea chakră:
 • CUARŢ TRANSPARENT: Există multe forme de cuarţ transparent. Mănunchiurile de cristale ne ajută să observăm ce se întâmplă în viaţa noastră din perspectiva sufletului, aducând calm şi seninătate chiar şi atunci când viaţa pare grea. Cristalele ascuţite sunt bune pentru eliminarea blocajelor acestei chakre, permiţându-ne să vedem totul limpede.

MEDITAŢIA DE ECHILIBRARE A CHAKRELOR

Alegeţi câte o piatră pentru fiecare chakră. Ideal este să le activaţi pe toate şapte, fapt ce le echilibrează. După aceea, o puteţi stimula pe oricare dintre ele separat. Culcaţi-vă pe podea şi aşezaţi fiecare piatră în punctul potrivit. Inspiraţi adânc, timp în care imaginaţi-vă că respiraţia vă urcă dinspre tălpi şi vă umple corpul, înălţându-se până în creştetul capului. Când expiraţi, închipuiţi-vă că vi se întoarce prin corp, ieşind prin tălpi. După ce exersaţi puţin astfel, se recomandă să vizualizaţi culoarea asociată fiecărei chakre, pe măsură ce respiraţia trece prin partea corespunzătoare din corp.
Dacă lucraţi cu o chakră anume, vă sfătuim să creaţi un gând pozitiv asociat cu aceasta. De pildă, un moto pentru chakra inimii ar putea fi : „Primesc puterea oferită de iubirea necondiţionată. Intelectul meu are claritate mentală şi strălucire.“ Meditaţi asupra acestei afi rmaţii şi vizualizaţi-vă inundaţi de lumina albastră ce emană din chakra inimii. Concentrarea asupra chakrelor trebuie să constituie o meditaţie relaxantă. Pe măsură ce vă continuaţi practica, vă veţi armoniza din ce în ce mai mult cu propriile energii subtile interioare şi veţi deveni mai conştienţi de dezechilibre, înainte ca acestea să se manifeste fi zic.
Sursa articolului: Revista "Lumea Fengshui" Nr. 7 Pg. 16

Illnesses and Their Hidden MeaningsAs a means of helping you better understand what energy can tell you about yourself, let’s look at some of the most common illnesses and hidden meanings behind them.

Heart Disease is associated with people who tend to over commit and push themselves too hard. They struggle with never having enough time to do all the tasks on their plate and are burdened with the responsibility of taking care of other people. These people are always stressed, pressed for time, and rushing too much. They suffer from an urgency addiction and keep their body in a prolonged state of fight-or-flight stress reaction.
Food Allergies begins with a change in the intestines and are brought about by chronic ph imbalances in the digestive tract. A diet balanced in acid and alkaline foods helps manage food allergies as does eating foods compatible with your blood type. Food allergies are related to habitual feeling of low self-esteem, being emotionally overly sensitive, and the chronic need to please others. They can be also brought about by sustained feelings of being out of control.
Chronic Infections Sinus, bladder and kidney.
An increased intake of dark green leafy vegetables helps keep the liver functioning properly and assists in maintaining a healthy ph balance in the digestive tract. Foods rich in alkaline are beneficial, as are red fruits and vegetables. The root cause of these chronic infections are anger, resentment, feelings of hate, and the excessive tendency of being emotionally out-of-control and emotionally volatile. Chronic sinus infections represent the suppression of intuition.

Hyperglycemia and Hypoglycemia are caused by glucose imbalances and involve the thyroid. However, the origin site of these malfunctions is in the pancreas. Fear, feelings of despair, grief, and hopelessness throw the pancreas off -balance and upset the blood sugar’s delicate balance. People who do things for other people’s reasons and not their own or whose behavior is dictated by the “should and should not” have a higher susceptibility to these aliments, as do people who find it difficult to express their emotional needs.
Diabetes is caused when insulin production of the pancreas becomes exhausted, decreases and may even stop being produced. Chronic feelings of despair and hopelessness are at the root cause of this illness. When a person loses the sweetness of life and becomes burdened with the struggle of life, it is not uncommon for diabetes to surface.
Hyperthyroidism and Hypothyroidism occurs when there’s an imbalance in the production of thyroid hormones. Hyper means too much production and hypo means too little production. The thyroid is responsible for metabolism. Frustration around the inability to express oneself emotionally is a root cause of this illness. People who tend to be to nice, or hold in their emotions or are unwilling to express feelings, desires and needs tend to have a higher susceptibility for this illness.
Cancer energetically, occurs when there are strong feelings of abandonment, betrayal and fear of being alone. It is the root cause of cancer. Cancer has been called the disease of the nice people because they tend to hold in their emotions rather than creating conflict. People who tend to have a higher predisposition to cancer seem to have patterns of behavior which encourage them to overextend themselves both mentally and emotionally for others, and who tend to put emotional needs of other people before their own.

duminică, 4 august 2013

Alimentatia pentru cei cu grupa sanguina AB

Exista o strinsa legatura intre grupa de singe, alimentatie si sanatatea oamenilor. Putini oameni se gindesc la implicatiile grupei sanguine desi aceasta reprezinta o forta genetica puternica.
Grupele sanguine sunt fundamentale in logica suprema a naturii, urmind un traseu neintrerupt de la cel mai timpuriu moment al creatiei umane pina in prezent. Grupele sanguine pot fi folosite ca amprenta celulara si ne dezvaluie multe mistere ce marcheaza starea noastra de sanatate sau de boala. Din acest punct de vedere este valabila zicala: “mincarea unui om este otrava altuia” .
Stiinta grupelor sanguine permite alegerea unei alimentatii adecvate pentru prevenirea unor boli, incetinirea imbatrinirii, tratarea obezitatatii.
Sfatul nostru este sa urmezi dieta grupei sanguine cel putin doua saptamini si vei sesiza in aceasta perioada multe schimbari: un nivel mai inalt de energie, scadere in greutate(sau crestere, dupa caz), o reducere a tulburarilor digestive, ameliorarea problemelor cronice de sanatate.
Fiecare om este unic , avem nevoi nutritionale diferite de aceea singura modalitate de a mentine sanatatea sau de a vindeca boala este adaptarea hranei la nevoile specifice fiecarui individ.
Grupa sanguina este cheia care descuie usa spre misterele sanatatii, bolii, longevitatii, vitalitatii, echilibrului emotional, ea determina rezistenta fata de boli, eficienta cu care ardem caloriile, raspunsul la stres si insasi personalitatea noastra.
Analiza grupelor sanguine a furnizat explicatii privind faptul ca unii oameni sunt capabili sa piarda in greutate urmind anumite diete, in timp ce altii nu, unii oameni isi mentin vitalitatea la virste inaintate in timp ce altii se deterioreaza fizic si mental.
Fiecare grupa sanguina contine mesajul genetic al alimentatiei si comportamentului stramosilor nostri. Istoria umanitatii este istoria supravietuirii. Viata in timpurile stravechi era scurta, brutala si grea. Diferenta dintre grupele sanguine reflecta in ultima instanta capacitatea de adaptare a omului la diferite solicitari din partea mediului exterior.


In acest articol vei gasi urmatoarele informatii referitoare la grupa AB:
Caracteristicile grupei sanguine AB. Recomandari pentru controlul greutatii pentru grupa AB . Recomandari generale pentru dieta grupei sanguine AB. Alimente foarte benefice si alimente care ar trebui evitate pentru grupa AB.CARACTERISTICILE GRUPEI AB - ENIGMATICUL

Fuziunea moderna intre grupele A si B Raspuns de tip cameleonic la conditii schimbatoare de mediu si de dieta Tract digestiv sensibil Sistem imunitar excesiv de tolerant Raspunde optim la stres in plan spiritual, fizic si la nivel de energie creatoare Un mister evolutionist

Recomandari pentru controlul greutatii

In privinta cresterii in greutate cei cu grupa AB reflecta mostenirea mixta a genelor grupelor A si B. Pentru scaderea in greutate este recomandata reducerea cantitatii de carne si suplimentarea alimentatiei cu legume, deoarece datorita cantitatii insuficiente de acid gastric carnea nu este digerata eficient si tinde sa se depoziteze sub forma de grasime. De asemenea se recomanda reducerea consumului de griu, porumb, fasole si susan.
 • Alimentele care trebuie evitate deoarece favorizeaza cresterea in greutate pentru grupa AB : carne rosie, fasole, seminte, porumb, griu.
 • Alimente benefice care favorizeaza scaderea in greutate pentru grupa AB: alimente marine, produse lactate, legume verzi.Recomandari generale pentru dieta grupei AB

Grupa sanguina AB are mai putin de 1000 de ani vechime, este foarte rara (2-5% din populatie) si complexa din punct de vedere biologic, reprezentind o fuziune a caracteristicilor grupelor A si B. Organismul celor cu grupa AB nu produce suficient acid gastric pentru a digera cantitati mari de proteine animale. Solutia rezida in dimensionarea si frecventa ratiilor. Se recomanda reducerea cantitatii de carne de pui si a carnii de vita. Este preferabil sa consumi carne de miel, curcan, oaie, iepure. Este bine sa eviti produsele din carne afumata sau conservata.
Alimentele marine se pot consuma cit mai des reprezentind o sursa excelenta de proteine. Foarte benefice sunt: cod, macrou, stiuca, sturion, sardine, pastrav, scrumbie, melci.
Produsele lactate sunt foarte bine tolerate, in special: iaurt, kefir, smintina degresata. Cei care au grupa AB ar trebui sa utilizeze uleiul de masline in locul grasimilor animale si a uleiurilor rafinate. Nucile si semintele vor fi consumate in cantitati mici, cu precautie . Arahidele consumate in cantitati moderate ofera un suport pentru sistemul imunitar. Pentru grupa AB produsele pe baza de soia sunt deosebit de benefice.
Cerealele sunt bine tolerate in special : orezul, secara si soia. Se recomanda totusi limitarea consumului de produse pe baza de griu si porumb mai ales daca ai probleme cu greutatea.
Legumele trebuie consumate zilnic deoarece sunt o sursa importanta de substante nutritive avind un rol esential in prevenirea cancerului, a afectiunilor cardiace si imbunatatirea sistemului imunitar. Evita totusi: maslinele, ardeii, porumbul, avocado, si anghinarea.
Pentru grupa AB exista o mare varietate de fructe deosebit de benefice : struguri, prune, cirese, ananas, caise, kiwi, lamii, smochine, grapefruit. Ar trebui evitate: portocala, mango si bananele.
Cei cu grupa AB ar trebui sa inceapa fiecare zi cu un pahar de apa calda amestecata cu sucul proaspat de la o jumatate de lamiie pentru a elimina toxinele acumulate in timpul noptii. Este foarte bun si sucul de grapefruit. Mirodeniile si condimentele foarte benefice sunt: sarea de mare, usturoiul, hreanul, patrunjelul si sosul de soia. Nu sunt recomandate: otetul, piperul, muraturile si ketchupul. Ceaiurile de plante contribuie la intarirea sistemului imunitar si asigura protectie impotriva bolilor cardiovasculare si a cancerului. Se recomanda in special: ceai verde, musetel, echinacea, ginseng, papadie, macese. Bauturile recomandate pentru grupa AB sunt: vin rosu (un pahar pe zi), cafea alternativ cu ceai verde. Trebuie evitate: bauturile alcoolice distilate, sifonul, racoritoarele sintetice si acidulate, ceaiul negru. Personalitatea celor cu grupa AB reprezinta un amestec intre sensibilitatea grupei A si echilibrul grupei B. Sunt oameni captivanti, spirituali, atragatori, diplomati si prietenosi. Cei care au grupa AB reactioneaza la stres la nivel intelectual si se simt epuizati dupa perioade lungi de tensiuni si suprasolicitari. Contracararea stresului se face prin tehnici spirituale si exercitii fizice usoare cum ar fi: yoga, plimbari, inot, ciclism, dans, golf, aerobic.
Recomandari generale pentru dieta grupei AB
Tabelul cu alimente benefice si cu alimente de evitat

Body language

                                                   
The subtle lexicon of body gestures or body language can teach you a lot about yourself and people around you.
  Tiny tots use it. Teenagers revel in it. Elders disguise under it. Advertisements survive on it, election campaigns drive it, and your neighbor practices it.

Welcome to a session of body language—a cluster of physical movements and gestures that convey all forms of emotions. Rapunzel may "shiver" at the sight of the witch or Juliet may "sigh" for Romeo. Without body language, cartoon strips like Archie, Calvin and Hobbes or Asterix could never have been effective.

But body language is more than just a quiver or shiver. In their book Social Psychology: Understanding Human Action, psychologists Robert A. Baron and Donn Byrne explain: "Information (about other people's behavior) is often provided by 'nonverbal cues' relating to others' facial expressions, eye contact, and body posture... Our current moods or emotions are often reflected in posture, position and movement of our bodies. Such nonverbal cues are usually termed body language."

Here's an example: A man waiting for departure time in an airport sits in a rigid, upright position with ankles locked. His hands are clenched together in one big fist, while he rhythmically massages one thumb against the other. These gestures indicate a nervous attitude, perhaps a fear of flying.

Another classic example of body language can be found in an elevator. When there are a few people inside, they usually lean against the elevator's walls. When more people enter, they occupy the corners. If the elevator gets crowded, every occupant turns to face the door. As American psychologist Layne Longfellow explains: "Hands, purses and briefcases hang down in front of the body. There is a tendency to look upward and avoid touching the other person." In the process, every muscle gets tense. People seem "taller and thinner", and anyone breaking this "elevator etiquette" is sneered at.

Both environment and heredity influence body language. A baby's yawn or hungry bellow are biological signs and therefore universal. But a display of anger is person-specific: while some may throw tantrums, others may simply clam up.

Most of these responses stem from childhood habits and environment. Your sense of territory is also an inherited faculty that affects body language. Dr. Edward T. Hall, an anthropologist, in his study of man in relation to personal space, coined the term 'proxemics' to describe his observation about zones of territory and how to use them.

According to Dr Hall, there are four distinct zones-intimate zone (close friendship or parent-child relationships), personal zone (used during personal discussions), social distance (social or business relationships), and public distance (speaker and audience distance). These zones are further subdivided into close phase and far phase, depending upon the relationship. Body language differs according to the relevant zone.

Body language is also culture dependent. Some commonly used signs are 'thumbs-up' (all the best) or 'V' for (victory or peace). But if 'V' is shown with palms facing inward, it signifies obscenity. In India, gestures are often influenced by religion. Muslims wish each other by bowing their heads down and raising a cupped palm to the forehead. Hindus touch the toes of their elders. However, some actions are characteristically Indian. For example, if someone unknowingly stamps on another's feet or belongings, he immediately touches first his chest and then the forehead as a mark of respect.

Given such influences, can body language actually be used to change behavior or personality? Joe Rodrigues owner of Breakthrough Communication Services, India, says: "If certain actions are unseemly or rude, I suggest the concerned person change them. I have seen executives snapping their fingers to catch the waiter's attention... Since they are used to doing it, they fail to see its demeaning nature." This probably accounts for the growing popularity of personality development classes, both in Indian and abroad. A major part of these classes deals with body language. And the emphasis is primarily on the outer personality of the individual, keeping in mind a corporate work ethos.

But can a modification of body language adversely affect your inner personality? Perhaps not, provided the technique used is holistic. T'ai chi, for example, takes care not to suppress the inner self in order to portray a better image. It represents the spiritual side of exercise and helps us acknowledge our own inner strength and capacity. Even yoga tries to harmonize the body, mind and spirit. In fact, our entire body is an organization of energy, which can be purified and rejuvenated through such holistic techniques. And if the internal self is positive, it is bound to reflect in external postures and gestures.

Miscarea de dimineata arde cel mai bine caloriile


                                      
Sunt o fire energică dar, recunosc, dimineaţa mi-e foarte greu să mă pun în mişcare. Bineînţeles că, la modul general, activitatea fizică poate fi făcută oricând ai timp şi îţi doreşti, dar se pare că poţi avea rezultate mai bune dacă te mobilizezi în prima parte a zilei.
O echipă de cercetători de la Universitatea Northumbria, din Newcastle Marea Britanie, a descoperit, după cum notează www.doctorulzilei.ro, care este cea mai bună periodă a zilei pentru a face mişcare. Iar dacă reuşeşti să-ţi stabileşţi programul astfel încât să ţii cont de recomandări vei reuşi să consumi cu 20% mai multe calorii. Interesant, nu?
La studiu au participat, cei drept, 12 bărbaţi, nu femei, toţi fiind persoane active care au făcut mişcare pe banda de alergare dimineţa, de la ora 10. Unii dintre participanţi au făcut exerciţiile după ce au servit micul dejun, iar ceilalţi înainte de a mânca ceva. Toţi au primit după încheierea programului milkhake-uri proteice pentru recuperare.
Apoi, la masa de prânz, toţi bărbaţii au primit o porţie de paste din care au mâncat până când
s-au simţit aproape sătui. Consumul de energie şi grăsimi din timpul prânzului a fost calculat în funcţie de cantitatea de energie şi de grăsimile arse în timpul activităţii fizice.
Oamenii de ştiinţă au descoperit în urma calculului făptul că niciunul dintre participanţi nu a avut un apetit mai mare decât de obicei după efectuarea exerciţiilor. O altă concluzie a fost că bărbaţii care au făcut sport pe stomacul gol au ars cu 20% mai multă grăsime, decât cei care luaseră micul dejun înainte de a începe exerciţiile. ,,Este o idee absolut logică că pentru a reuşi să slăbim, trebuie să ardem mai multe calorii decât consumăm. Studiul nostru demonstrează că mişcarea nu creşte pofta de mâncare, iar cele mai eficiente rezultate le vom avea atunci când vom face exrciţii după repaosul din timpul nopţii”, a explicat unul dintre iniţiatorii studiului.   
Aşadar, ceea ce trebuie să reţinem este că cel mai bine e să ne activăm în prima parte a zilei. Nu degeaba se spune că lucru bun se cunoaşte de dimineaţă!

Sufletul pereche din punctul de vedere al astrologiei

 
Sufletele care se iubesc cu o dragoste puternica, intensa, intr-o viata, este posibil sa se reintalneasca de-a lungul a mai multor vieti, datorita iubirii lor atat de puternice, incat energia pe care o creeaza tine sufletele impreuna pe durata acestor vieti. Uneori sufletele-pereche se reintalnesc intr-un moment critic al existentei lor, cand intervine un blocaj, care nu mai permite evolutia spirituala ; iubirea ii ajuta la deblocarea starii acesteia si astfel isi pot continua procesul de evolutie. Pentru ca scopul sufletelor-pereche este de a se ajuta reciproc in evolutia lor spirituala. Dar nu spunem suflete-pereche numai indragostitilor ; pot fi astfel de persoane cu legaturi de alta natura, cel mai simplu exemplu fiind acela al mamei cu copilul ei dintr-o viata anterioara, care se regasesc in aceasta viata ca fiind surori care se simt suflete-pereche. Saturn este foarte important in sinastriile ( compararea temelor natale a doua persoane ) unor intalniri karmice ; cand Saturn se suprapune pe Soare, Luna, Venus sau ascendent, este vorba de suflete-pereche ; suprapunerea lui Saturn pe ascendentul celuilalt poate duce la o casatorie durabila. De asemenea, pozitia nodurilor lunare pot indica suflete-pereche, dar si Lilith ( Luna Neagra ), a carei suprapunere cu Venus, Marte, Luna si Soarele provoaca o atractie irezistibila si, daca este vorba despre o persoana de sex opus , se manifesta o atractie fizica instinctiva. De asemenea, Kiron este important, deoarece poate indica o regasire karmica a doua suflete-pereche, cand se suprapune pe Nodul Nord sau pe Soare ; suprapunerea cu Venus indica o puternica atractie senzuala si sentimentala. O legatura karmica deosebita poate fi atunci cand Soarele din tema unuia se suprapune pe casa VIII din tema celuilalt, in acest caz Soarele este o dragoste din alta viata pentru cel cu casa VIII. Sunt mult prea multe elemente care trebuie luate in considerare pentru a descoperi afinitatile dintre doua suflete, dar ce trebuie stim este ca, in pofida faptului ca am intalnit ( sau nu ) sufletul-pereche, a te crampona de o anumita legatura ( si am vazut ca este vorba si despre orice alta legatura decat cea de dragoste ), poate fi uneori impotriva firii, caci, odata ce scopul reintalnirii karmice a fost atins, nu este imperios necesar ca cei doi sa ramana impreuna.
  
Sa mai stim...

Intalnirile karmice importante pentru evolutia noastra sunt planificate in Universul Spiritual, in perioada dintre doua vieti ; avem posibilitatea de a le trai in mod inconstient sau ( mult mai bine ) putem incerca sa intelegem ratiunea spirituala a vietii noastre. De multe ori cautam iubirea in sfere inalte sau, ma rog, in alte locuri, cand ea se poate afla undeva, aici, aproape, doar ca n-am vazut-o noi. Pentru a incerca sa intelegem aceea ratiune spirituala a vietii noastre, putem apela la astrologia karmica, la regresia emotionala sau hipnotica ; dar cea mai buna „metoda” este aceea de a apela la propria intuitie si la „bunul-simt”(spiritual). A trece cu „ochii inchisi” prin viata, figurativ vorbind, inseamna a ne condamna la reincarcarea karmei cu alte si alte datorii pentru viata viitoare, la ratarea ocaziilor de progres spiritual, la blocarea dezvoltarii personale si a evolutiei noastre spirituale.